Airbnb servicekosten terugvragen

Heb jij een Woning Huis Villa Kamer gehuurd via Airbnb?

Dan heeft u onterecht servicekosten betaald! En kunt u dus uw Airbnb servicekosten terugvragen

Bekijk ook Qollect!

Uw belangen zullen worden behartigd door de stichting Massaschade & Consument.

Genoemd in:
Airbnb servicekosten terugvragen

Waarom zijn de Servicekosten van Airbnb onterecht?

Airbnb ontvangt zowel van u, als huurder, als van de verhuurder servicekosten. Het rekenen van dubbele kosten voor het huren van een woning is volgens de Nederlandse wet verboden. De rechtbank Amsterdam heeft op 9 maart 2020 geoordeeld dat Airbnb, evenals veel andere bemiddelaars, onder deze regelgeving valt. Dit betekent dat de servicekosten die u als Nederlandse huurder de afgelopen jaren aan Airbnb heeft betaald voor het boeken van uw accommodatie, onterecht zijn.

Waarom zou ik mijn Servicekosten terugvorderen?

De kosten die Airbnb heeft gerekend zijn onterecht verklaard. Airbnb heeft dubbel verdiend aangezien ze zowel bij huurders als verhuurders kosten in rekening brengen voor dezelfde boeking. Naast dat u het geld goed kan gebruiken voor een volgende boeking zijn wij ook van mening dat Airbnb het verdienmodel moet aanpassen. Daarbij heeft de rechter ook bepaald dat de servicekosten van airbnb kunnen verjaren. Het is dus belangrijk dat u zo snel mogelijk uw kosten terugvordert om dit te voorkomen. Als u vaker heeft gehuurd met Airbnb, dan kan dit snel oplopen tot een paar honderd euro aan servicekosten.

Hoe vorderen wij uw Airbnb Servicekosten terug?

Wij hebben ons aangesloten bij Stichting Massaschade & Consument. Stichting Massaschade & Consument is een collectieve juridische procedure gestart om de meer dan 1 miljoen consumenten die recht hebben op compensatie bij te staan. In deze collectieve procedure treedt Stichting Massaschade & Consument in rechte op als belangenbehartiger van alle betrokkenen. Als consument draagt u dus geen kosten- en procesrisico. Wilt u ook uw Airbnb servicekosten terug? Sluit u dan aan bij deze collectieve actie.

Airbnb servicekosten terugvragen

Airbnb ontvangt zowel van u, als huurder, als van de verhuurder servicekosten. Het rekenen van dubbele kosten voor het huren van een woning is volgens de Nederlandse wet verboden. De rechtbank Amsterdam heeft op 9 maart 2020 geoordeeld dat Airbnb, evenals veel andere bemiddelaars, onder deze regelgeving valt. Dit betekent dat de servicekosten die u als Nederlandse huurder de afgelopen jaren aan Airbnb heeft betaald voor het boeken van uw accommodatie, onterecht zijn.

De kosten die Airbnb heeft gerekend zijn onterecht verklaard. Airbnb heeft dubbel verdiend aangezien ze zowel bij huurders als verhuurders kosten in rekening brengen voor dezelfde boeking. Naast dat u het geld goed kan gebruiken voor een volgende boeking zijn wij ook van mening dat Airbnb het verdienmodel moet aanpassen. Daarbij heeft de rechter ook bepaald dat de servicekosten van airbnb kunnen verjaren. Het is dus belangrijk dat u zo snel mogelijk uw kosten terugvordert om dit te voorkomen. Als u vaker heeft gehuurd met Airbnb, dan kan dit snel oplopen tot een paar honderd euro aan servicekosten.

Zodra u uw zaak aanmeldt bij Servicekostenterug.nl worden uw Airbnb facturen gecontroleerd en een brief opgesteld. In tegenstelling tot andere partijen sturen wij deze zogenoemde sommatiebrief per direct aan Airbnb Ierland, dit zorgt ervoor dat uw vordering niet verjaart en hierdoor blijft de vordering behandelbaar. Om een betaling bij Airbnb af te dwingen voeren wij momenteel een juridische procedure. Daarmee willen wij de onterecht betaalde servicekosten terugvorderen.

*Deze bedragen zijn gebaseerd op de gemiddelde vorderingen van onze cliënten

Stichting Massaschade & Consument logo

Stichting Massaschade & Consument

Servicekostenterug.nl heeft zich aangesloten bij Stichting Massaschade & Consument. Stichting Massaschade & Consument maakt namens consumenten gebruik van de juridische mogelijkheid om zogenaamde ‘collectieve acties’ te voeren wanneer het voor individuele consumenten moeilijk is hun recht te halen. Stichting Massaschade & Consument zal onder meer Servicekostenterug.nl vertegenwoordigen in een collectieve juridische procedure. In dit traject zal de Stichting zich inzetten om alle kosten te verhalen op Airbnb. Als dit lukt, dan zijn de gedupeerden geen kostenbijdrage verschuldigd. Door het bundelen van krachten creëert de Stichting als vertegenwoordiger van meer dan 50.000 consumenten een sterkere stimulans voor Airbnb om met een oplossing te komen.

Voor meer informatie over de Stichting, haar aanpak en de voordelen zie www.massaschadeconsument.nl

Hoe start ik een zaak?

Zie direct hoeveel Airbnb servicekosten u kunt terugvragen!

0 + mensen gingen u voor

En dit is wat ze over ons zeggen:

Sluit je hier bij ons aan!

Uw belangen zullen worden behartigd door de stichting Massaschade & Consument.

Veelgestelde vragen​

Most frequent questions and answers

Ja u kunt de servicekosten terugvorderen van alle accommodaties gehuurd via Airbnb. Het is hierbij van belang dat u tijdens het maken van de boeking in Nederland woonachtig bent. Als Nederlandse huurder kunt u gebruik maken van de Nederlandse wet.

Wij werken op basis van geen resultaat, geen kosten! U kunt uw zaak geheel kosteloos aanmelden bij Servicekostenterug.nl. Wij zullen het gehele proces voor u verzorgen en begeleiden. Pas op het moment dat wij de servicekosten terug ontvangen, betaalt u 25% van het totaal teruggevorderde bedrag aan Servicekostenterug.nl voor onze dienstverlening. Als het ons niet lukt om het terug te vorderen bedrag te innen, dan brengen wij ook geen kosten in rekening.

De Rechtbank te Amsterdam heeft een verjaringstermijn van 3 jaar aangegeven. Dit betekent dat de boekingen tot 3 jaar kunnen worden teruggevorderd. Desalniettemin neemt Servicekostenterug.nl boekingen aan tot 5 jaar geleden. Aangezien dit een nieuwe ontwikkeling is moet er nog bepaald worden hoe de Nederlandse wet wordt toegepast. Wij denken dat de verjaringstermijn die betrekking heeft op uw Airbnb facturen uiteindelijk 5 jaar zal zijn.  Op het moment dat de verjaringstermijn van 5 jaar wordt vastgesteld, dan hebben wij in ieder geval de verjaring van uw Airbnb facturen gestopt.

De reden dat de Amsterdamse Rechtbank de servicekosten onterecht heeft verklaard is dat Airbnb dubbele servicekosten in rekening brengt. Zowel bij huurder als verhuurder worden kosten in rekening gebracht. Er wordt dus dubbel verdiend aan de accommodaties gehuurd via Airbnb! En dat is verboden volgens de Nederlandse wet.

De servicekosten die u heeft betaald zijn door Airbnb ontvangen. Zowel huurders als verhuurders hebben de servicekosten van Airbnb moeten betalen. Het geld dat u, als Nederlandse huurder, onterecht heeft betaald halen wij dus terug van Airbnb en niet van de verhuurder.

Over Ons:

Onze voordelen:

Meeste ervaring

Servicekostenterug.nl is al meer dan 5 jaar gespecialiseerd in het terugvorderen van dubbele bemiddelingskosten met betrekking tot de verhuur van woningen. Na honderden zaken te hebben behandeld zijn wij met nagenoeg elk scenario bekend. In samenwerking met JBM Legal en mr. Adriaan de Gier heeft ons team alle benodigde expertise om tot het beste resultaat te komen.

Direct verwerkt

Uw zaak wordt door ons direct verwerkt. Doordat wij een groot deel van onze handelingen hebben geautomatiseerd, werkt Servicekostenterug.nl efficiënt maar zonder uw persoonlijke situatie uit het oog te verliezen. We kijken voor u welke boekingen we kunnen terugvorderen en zijn altijd beschikbaar voor uw vragen. Onze service is gericht op een effectief resultaat.

Geen resultaat? Geen kosten

U kunt uw zaak kosteloos aanmelden bij Servicekostenterug.nl. Wij vinden namelijk dat iedere Nederlandse huurder een zaak moet kunnen starten zodat de onterecht gerekende kosten kunnen worden teruggehaald. Als het Servicekostenterug.nl lukt om de kosten terug te halen betaalt u 25% van het terug gevorderde bedrag voor onze dienstverlening. Zonder resultaat worden er geen kosten in rekening gebracht.

In de media:

Airbnb heeft van Servicekostenterug.nl een schadeclaim van 300 miljoen euro gekregen vanwege servicekosten die ten onrechte in rekening zijn gebracht. Het claimbedrijf diende de claim namens tienduizenden huurders in.

NOS

"Adriaan de Gier, advocaat van claimclub Servicekostenterug.nl, noemt de uitspraak die de Hoge Raad afgelopen week in een belastingzaak deed „een enorme steun in de rug voor de schadeclaim van €300 miljoen die afgelopen zomer is ingediend bij Airbnb”

de Telegraaf

"Een uitspraak van de Hoge Raad betekent mogelijk een grote tegenvaller voor Airbnb. Woningenverhuur via Airbnb moet volgens de raad als 'verhuur van eigen woning' worden gezien. Volgens belangenvereniging Servicekostenterug.nl betekent dat een grote steun in de rug voor de schadeclaim van ruim 380 miljoen die ze afgelopen zomer indiende bij Airbnb."

BNR nieuwsradio

"Zo wil Airbnb een tsunami van individuele claims voorkomen en hoopt het bovendien tijd te winnen."

de Telegraaf

“It is power play,” said Max Darley, legal adviser to De Procedeerwinkel, which is submitting 10,000 claims worth around €3m. “Airbnb has very deep pockets and can pursue claims for years, and summoning individual customers doesn’t seem like the right model for the best relationship. They are trying to devalue consumer law.”

The Guardian

"Jarenlang betaalden zowel de huurder als de verhuurder van een woning of slaapplek servicekosten aan Airbnb, en dat is in Nederland verboden. In maart van dit jaar oordeelde de rechter dat het verhuurplatform in strijd met de wet handelt die het ‘dienen van twee heren' verbiedt."

Business Insider

De adviseur van Servicekostenterug.nl: Mr. Adriaan de Gier

In de Airbnb zaak heeft Servicekostenterug.nl zich laten adviseren door Mr. Adriaan de Gier. Hij is een van de meest ervaren advocaten op het gebied van financiële massaclaims. Door zijn internationale ervaring komt zijn kennis goed van pas in de Airbnb zaak.

Adriaan is onder andere bekend van zaken zoals Argeas inzake Fortis (met een schikkingsbedrag van 1,3 mrd. Euro), Nationale Nederlanden inzake beleggingsverzekeringen (Met een belang van 3,6 mrd. Euro) en ASR Verzekeringen (Met een belang van 5,5 mrd. Euro).

Mr. Adriaan de Gier staat aan het hoofd van een team van meerdere advocaten die zich specialiseren op het gebied van massaclaims. Door dit team heeft Servicekostenterug.nl al veel kunnen bereiken voor haar klanten.

Het team

Logo servicekostenterug.nl

Servicekostenterug.nl staat Nederlandse huurders bij die benadeeld worden door een zakelijke tegenpartij. Onze procedures zijn optimaal geautomatiseerd waardoor wij in 98% van de gevallen de uitkomst kunnen garanderen.

Servicekostenterug.nl heeft veel ervaring met het helpen van Nederlandse huurders met betrekking tot het terughalen van onterecht betaalde servicekosten bij het huren van een woning. In de afgelopen jaren hebben wij honderden zaken succesvol afgehandeld. Niet voor niets heeft onze strategische partner de Procedeerwinkel met betrekking tot het terugvorderen dubbele bemiddelingskosten een samenwerking met de Woonbond, een van de grootste organisaties met betrekking tot de rechten van Nederlandse huurders.

Het team van Servicekostenterug.nl heeft een nieuw initiatief waarbij Servicekostenterug.nl samen is gaan werken met de Procedeerwinkel om krachten te bundelen. De combinatie van juridische kennis, technologie, innovatie en efficiënte bedrijfsvoering zorgt ervoor dat wij snel, accuraat en effectief kunnen handelen bij het terugvorderen van de servicekosten van Airbnb. Bijgestaan door verschillende juridische experts kan het team van Servicekostenterug.nl bij nagenoeg elke onterecht betaalde bemiddelings- en servicekosten een oplossing bieden.

Servicekostenterug.nl biedt een efficiënte dienstverlening waarmee de servicekosten van Airbnb teruggevorderd kunnen worden. Heeft u woningen gehuurd via Airbnb? De servicekosten van Airbnb worden onterecht in rekening gebracht volgens de Nederlandse wet. Bij een aantal boekingen betaalt u al gauw een paar honderd euro aan servicekosten. De bij elkaar opgetelde servicekosten maken het totaal te vorderen bedrag. U heeft recht op uw geld terug! Servicekostenterug.nl zet zich voor u in om de servicekosten van Airbnb terug te halen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Vul het formulier hieronder in en neem gemakkelijk contact met ons op.