Updates in jouw zaak:

De uitspraak

Op 19 november heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de prejudiciële vragen. Volgens de Hoge Raad is het verbod op het rekenen van bemiddelingskosten aan zowel de huurder als de verhuurder niet van toepassing bij verhuur van vakantiewoningen voor de korte termijn. Airbnb handelt in die gevallen daarom niet in strijd met dit verbod.

Met deze uitspraak wijkt de hoogste rechter af van een eerder advies van één van haar belangrijkste adviseurs, de advocaat-generaal.

Vervolgstappen

Natuurlijk zijn wij teleurgesteld over deze verrassende uitspraak. De nu gedane uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor het verdere verloop van de collectieve actie van Stichting Massaschade & Consument.

De komende tijd wordt gebruikt om in kaart te brengen wat deze uitspraak voor jou betekent, en om vervolgstappen te onderzoeken.

Klik hier voor het nieuwsbericht van Stichting Massaschade & Consument

Er is geadviseerd in jouw voordeel! De Procureur-Generaal heeft een advies gegeven aan de Hoge Raad inzake de Airbnb servicekosten.

 

In onze eerdere update vermeldden wij dat er in de lopende procedure prejudiciële vragen gesteld zijn zodat voor eens en altijd duidelijkheid komt of de kosten gerekend mochten worden.

 

In dat advies gaat de Procureur-Generaal in op het juridisch vraagstuk rondom de toepassing van de prejudiciële vragen. Zijn advies komt overeen met de eerdere uitspraak van de Rechtbank en het ingenomen standpunt van Stichting Massaschade & Consument.

 

Kort samengevat moet Airbnb gezien worden als bemiddelaar en hadden er geen dubbele kosten in rekening gebracht mogen worden. Dit advies wordt vrijwel altijd door de Hoge Raad overgenomen.

 

Het is weer een enorme stap richting de terugbetaling van de door meer dan 1 miljoen Nederlanders betaalde Airbnb servicekosten.

 

Wij verwachten de definitieve uitspraak van de Hoge Raad later dit jaar.

 

In onze eerdere update gaven we aan dat Stichting Massaschade & Consument een WAMCA-procedure aan het opzetten is voor het terugvorderen van de Airbnb servicekosten.

De WAMCA-procedure stimuleert in eerste instantie het treffen van een schikking en in dat geval is verder produceren niet nodig.

 

De Stichting Massaschade & Consument heeft de afgelopen maanden geprobeerd om met Airbnb tot een schikking te komen. Het gevoerde overleg is door de Stichting als constructief ervaren, maar heeft nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Nu een snelle oplossing niet mogelijk is, ziet de Stichting zich genoodzaakt een bodemprocedure te starten waarbij de rechter aansprakelijkheid vaststelt ten behoeve van alle gedupeerden.

 

De Stichting Massaschade & Consument wordt bijgestaan door een team van ervaren advocaten van BarentsKrans. Namens de Stichting heeft BarentsKrans op 9 juli 2021 een dagvaarding laten betekenen aan Airbnb in Ierland. De dagvaarding is terug te vinden op de website van de Rechtspraak.

 

Wat is een WAMCA-procedure ook alweer?

 

De procedure is opgezet om de terugvordering van de Airbnb servicekosten effectiever te laten verlopen.

 

Een WAMCA-procedure maakt het mogelijk om namens alle gedupeerde in een keer op te treden in de procedure. Het is dus niet nodig dat jij rechtstreeks betrokken bent. De procedure is alleen tussen Airbnb en de Stichting. Zodra er in deze collectieve procedure uitspraak wordt gedaan, dan is die uitspraak van toepassing op alle Nederlandse Airbnb huurders. 

 

Op 2 april is er vanuit Stichting Massaschade & Consument een collectieve stuiting gegaan waarmee de verjaring is stopgezet. Hierdoor heeft Airbnb geen baat meer bij het ophouden van de procedure en het vertragen van het proces.

 

Het is nu wachten op de uitspraak van de Hoge Raad op de Prejudiciële vragen. Met de antwoorden van de Hoge Raad kan door middel van de WAMCA-procedure een onherroepelijke uitspraak worden gedaan die voor iedereen van toepassing is.

Wij sluiten ons aan bij Stichting Massaschade & Consument en zetten daarmee een enorme stap voorwaarts. Het bundelen van krachten door de Stichting Massaschade & Consument zorgt voor een sterke impuls om tot een oplossing te komen

 

Hoe gaat de Stichting Massaschade & Consument het verschil maken?

 

Door het bundelen van initiatieven creëert de Stichting als vertegenwoordiger van al meer dan 50.000 consumenten een sterkere stimulans voor Airbnb om met een oplossing te komen.

 

Mocht dat niet gebeuren, dan is de Stichting van plan door middel van een zogenaamde ‘collectieve actie’ in de vorm van een WAMCA-procedure (Wet Afhandeling Massaschade in Collectieve Actie) Airbnb aan sporen tot het terugbetalen van de onterecht berekende servicekosten.

In dit traject zal de Stichting zich inzetten om alle kosten in rekening te brengen bij Airbnb. Als dit lukt hoeven gedupeerden geen kostenbijdrage te betalen.

 

De Stichting brengt alleen een vergoeding in rekening bij deelnemers en gedupeerden wanneer de zaak wél slaagt, maar de totale kosten niet verhaald kunnen worden op Airbnb. In deze zaak bedraagt die vergoeding maximaal 17,50 % van de totale ontvangen schadevergoeding van gedupeerden, als de Stichting de belangen van alle gedupeerden behartigt in de WAMCA-procedure en maximaal 25% van de totale ontvangen schadevergoeding van deelnemers, indien de Stichting uitsluitend de belangen van aangemelde deelnemers behartigt.

 

In het minst gunstige geval blijft dus de met servicekostenterug.nl gemaakte afspraak van de 25% vergoeding bij succes staan.

 

Wanneer de actie niet slaagt, draait u nooit op voor de kosten.

 

Moet ik iets doen?

 

Nee! Wij zullen jouw claim overdragen aan de stichting Massaschade & Consument. Zij zullen op korte termijn een bericht aan je versturen met verdere uitleg.

 

De WAMCA stimuleert in eerste instantie het treffen van een schikking en hoeft in dat geval niet verder geprocedeerd te worden. Een collectieve schikking treffen maakt de procedure snel en effectief.

 

Voor meer informatie over de Stichting, haar aanpak en de voordelen zie www.massaschadeconsument.nl

Stichting Massaschade & Consument logo

Graag geven wij u een update met betrekking tot uw ingediende claim voor het terugvorderen van onterecht gerekende servicekosten door Airbnb.

Inmiddels is er door de rechtbank Rotterdam besloten dat er in de procedure prejudiciële vragen zullen worden gesteld. Dit betekent dat de rechtbank aan de Hoge Raad een aantal vragen zal voorleggen met betrekking tot de Airbnb-zaak. De Hoge Raad zal als hoogste rechter van Nederland definitief antwoord geven op deze vragen.

Wij hebben de hoofdvragen voor u op een rij gezet (samengevat en voor de duidelijkheid in niet-juridische bewoording):

  • Op het platform worden accommodaties aangeboden en gezocht waarbij contact enkel mogelijk is via het platform. Kan dit worden gezien als bemiddeling zoals bedoeld in het relevante wetsartikel?
  • Is het wetsartikel dat dubbele kosten verbiedt bij woningverhuur van toepassing op korte termijn verhuur van vakantieaccommodaties zoals die van Airbnb?
  • Verjaren de Airbnb servicekosten vorderingen na 3 of 5 jaar? En wat is er vereist om de verjaring tegen te gaan?

Op het moment dat de prejudiciële vragen beantwoord zijn, kan er geen verweer meer gevoerd worden. De antwoorden die de Hoge Raad dan gegeven zal hebben, zullen dus bepalend zijn voor de uitkomst van de Airbnb-zaak.

 

In een eerdere update hebben wij u reeds geïnformeerd over het ingenomen standpunt van de Hoge Raad in een andere (fiscale) zaak. De Hoge Raad heeft in deze afgeronde procedure aangegeven de dienst van Airbnb als (bemiddeling bij) reguliere verhuur te zien en niet als het leveren van een “reis” of “vakantiehuisjesverhuur” of iets van dien aard. Dit betekent dat er een goede kans is dat ook de eerste twee bovengenoemde vragen door de Hoge Raad met een ‘ja’ beantwoord zullen worden. Dit geeft ons veel vertrouwen.

 

Een antwoord van de Hoge Raad kan overigens nog wel even duren. Daarom blijven we onderzoeken of er mogelijkheden zijn die tot een snellere uitkomst kunnen leiden. Daar berichten we u dan over in een van de volgende updates.

Graag geven wij u een update met betrekking tot uw ingediende claim voor het terugvorderen van onterecht gerekende servicekosten door Airbnb.

De stand van zaken
Een aantal weken geleden hebben wij u op de hoogte gebracht van de Hoge Raad uitspraak waaruit blijkt dat de Hoge Raad Airbnb ziet als bemiddelaar, een van de grootste vraagstukken uit de huidige procedure. Er zijn meerdere claimbedrijven betrokken in deze procedure hetgeen het proces vertraagt. De partijen blijken geen advocaat te hebben of zijn niet in staat adequaat verweer te voeren. Ze liften min of meer mee op onze procedure. Wij hebben daarom de rechtbank verzocht een afsplitsing van onze zaak goed te keuren. Servicekostenterug.nl loopt voorop in de procedure waardoor wij graag verder willen zonder de partijen die het proces ophouden. Hierdoor kunnen wij bovendien meer invloed uitoefenen op het proces. In het proces zal op deze wijze efficiënter geprocedeerd kunnen worden waardoor het proces sneller verloopt. Wij horen binnenkort of dit verzoek wordt ingewilligd. We doen der dus alles aan om onze procedure in een stroomversnelling te brengen maar de procedure zal nog de nodige tijd vergen.
Acties van Airbnb
Per 7 december 2020 is Airbnb gestart met het gedeeltelijk verplichten van een kostenstructuur waarbij de servicekosten alleen gerekend worden bij de verhuurder. Dit geldt helaas nog niet voor alle verhuurders en is voornamelijk van toepassing op de grootschalige verhuurders. Dit zijn voornamelijk personen of bedrijven die meerdere woningen verhuren en deze ook op meerdere platformen aanbieden. Airbnb geeft aan dat de huurders sneller boeken wanneer er geen servicekosten in rekening worden gebracht en dat verhuurders met deze kostenstructuur meer boekingen krijgen. Wat ons betreft allemaal erg goed nieuws. De voornaamste reden in onze ogen is dat deze nieuwe structuur niet langer in strijd is met de wet. We zien de wijziging dan ook eigenlijk als een erkenning dat onze klacht en claim klopt. Ook buiten Nederland is de dubbele kostenstructuur van Airbnb omstreden. Airbnb doet dit vermoedelijk ook om eventuele conflicten in de toekomst te voorkomen. Deze nieuwe structuur is vergelijkbaar met die van bedrijven zoals Booking.com.
In de media
Afgelopen week, op maandag 30 november 2020, waren wij weer te gast bij het televisieprogramma Radar. Onze advocaat Adriaan de Gier sprak namens Servicekostenterug.nl over de huidige stand van zaken in de procedure, de nieuwe kostenstructuur en de geplande vervolgstappen. Via de volgende link kunt u het item bekijken:
Verder hebben de mannen van de Zelfspodcast Jaap Siewertsz van Reesema en Sander Schimmelpenninck een podcast over de deeleconomie gemaakt. Hierin bespreken ze verschillende deeleconomie gerelateerde onderwerpen waaronder Airbnb en het terugkrijgen van de servicekosten. Adriaan de Gier heeft de rol van het ‘ongevraagde advies’ ingevuld. Wij raden zeker aan de podcast te beluisteren via de volgende link:

Vanavond is onze advocaat Adriaan de Gier te zien in het televisieprogramma Radar. Hier zal hij meer gaan vertellen over de huidige ontwikkelingen in de Airbnb zaak. Bent u benieuwd naar de huidige stand van zaken en wilt u meer weten over onze advocaat dan nodigen wij u uit om vanavond om 20:35 te kijken naar Radar op NPO1!  

Graag geven wij u een update met betrekking tot uw ingediende claim voor het terugvorderen van onterecht gerekende servicekosten door Airbnb.

Wellicht heeft u het al gezien: een tijdje geleden waren we uitvoerig in het nieuws met de claim die we mede voor u bij Airbnb hebben neergelegd. Zie:

Aanleiding hiervoor is de Hoge Raad die tot een duidelijk standpunt is gekomen in een fiscale procedure. In deze procedure is bepaald dat het verhuren van een woning zoals via Airbnb moet worden gezien als (bemiddeling bij) reguliere verhuur en niet als het leveren van een “reis” of “vakantiehuisjesverhuur” of iets van dien aard. Dat soort argumenten zijn de kern van het verweer van Airbnb en deze uitspraak maakt duidelijk dat die stellingen weinig kans maken.

Anders gezegd: het is een stuk duidelijker geworden hoe de Hoge Raad dit soort dingen ziet. En dat levert ons veel voordeel op in de collectieve schadeclaimprocedure die we voor u en vele anderen voeren. De groep consumenten die ons steunt, groeit enorm en de kansen op succes lijkt alleen maar toe te nemen!

Dit betekent niet dat de strijd gestreden is. Airbnb doet er van alles aan om de uitspraak in de procedure zo lang mogelijk uit te stellen. Om ervoor te zorgen dat we de zaak zo snel mogelijk met succes kunnen afsluiten wordt www.servicekostenterug.nl vertegenwoordigd door de massaclaim advocaat van Nederland. Graag stellen wij u voor aan Adriaan de Gier.

Mr. Adriaan de Gier is een zeer gerenommeerde advocaat op het terrein van financiële massaclaims (ook wel: “class actions”) met internationale ervaring. Hij is onder andere de drijvende kracht achter de claim tegen de Staat der Nederlanden en verzekeraar Ageas inzake de nationalisatie van Fortis. Hij heeft daarin een schikking weten af te dwingen van 1,3 miljard euro, die momenteel aan 270.000 gedupeerde beleggers wordt uitbetaald. Ook heeft hij voor meer dan 800.000 gedupeerden met succes Nationale Nederlanden en ASR Verzekeringen aangeklaagd inzake beleggingsverzekeringen (grootte ruim 3,6 en 5,5 miljard euro). Adriaan de Gier staat aan het hoofd van een team van meer dan 10 advocaten die uw belangen behartigen.

Het is een complexe, kostbare en tijdrovende zaak, maar wij laten ons niet afleiden van ons doel om benadeelde consumenten bij te staan in het halen van hun recht. Het mag niet zo zijn dat een bedrijf als Airbnb haar machtspositie misbruikt om het Nederlandse rechtssysteem te omzeilen. Wij vragen dan ook om uw geduld en danken u voor het vertrouwen.

Bedankt voor uw aanvraag bij Servicekostenterug.nl en uw vertrouwen in onze dienstverlening. Wij zijn druk bezig met het opstellen van het verweer dat wij zullen voeren in de procedure die momenteel tegen Airbnb loopt. Veel van onze klanten stellen vergelijkbare vragen. Daarom hebben wij de meest voorkomende vragen en de antwoorden voor u uiteengezet:
 
1. Wat is de status van de procedure die jullie momenteel voeren tegen Airbnb? 
Wij wachten momenteel totdat wij ons verweer bij de rechtbank mogen aanleveren. De procedure zoals deze nu loopt moet definitief bepalen of de kosten onterecht door Airbnb in rekening zijn gebracht. Aangezien wij afhankelijk zijn van de termijnen van de rechtbank is het lastig te oordelen hoelang dit exact gaat duren. Zodra wij meer zicht hebben op de termijnen en het verloop sturen we u weer een bericht.

2. Tot hoever terug kan ik de servicekosten van mijn boekingen terugvragen? 
Wij adviseren onze klanten alle boekingen die ze hebben gemaakt aan ons toe te sturen. De verjaringstermijn is nog niet definitief vastgesteld. Als u alle boekingen opstuurt, kan het zijn dat we op het moment dat er duidelijkheid is meer voor u kunnen terugvorderen. We kunnen dus niet garanderen dat oude boekingen (van langer dan 3 jaren geleden) uiteindelijk ook kunnen worden ingediend, maar indien blijkt dat ook oudere boekingen kunnen worden teruggevorderd dan hebben we in ieder geval alle gegevens en kunnen we snel handelen.

3. Airbnb rekent nog steeds servicekosten. Hoe kan dat? 
Sinds negen maart 2020 is het duidelijk dat de servicekosten in strijd met de wet in rekening worden gebracht. Airbnb is de kosten blijven rekenen omdat ze het niet eens zijn met het oordeel van de rechtbank Amsterdam. Op het moment dat Airbnb zou stoppen met het rekenen van de kosten geven ze toe dat de kosten nooit gerekend hadden mogen worden. Wij eisen in de procedure naast de terugbetaling ook het aanpassen van het verdienmodel zodat Airbnb geen (hoge) kosten meer rekent aan de huurder.

4. Welke stappen ondernemen jullie om mijn servicekosten terug te vorderen?
Nadat de documenten die u heeft opgestuurd door ons gecontroleerd zijn, stellen wij een sommatiebrief op die wij gebruiken om de verjaring te stoppen. Zo blijft uw vordering behandelbaar zolang wij bezig zijn met de procedure. In de procedure zullen we namens u een claim bij Airbnb neerleggen zodat we bij een positieve uitkomst van de procedure het geld kunnen terugvorderen. Onze advocaat mr. Adriaan de Gier is een van de meest gespecialiseerde massaclaim advocaten en weet uw belang op de juiste manier te behartigen.

5. Moet ik jullie een vergoeding betalen als jullie de procedure verliezen?
Wij dragen de kosten van de procedure ongeacht de uitkomst. U betaalt alleen een vergoeding aan ons als het lukt de kosten voor u terug te vorderen. Anders niet! Dit is onderdeel van onze ‘geen resultaat, geen kosten!’ garantie.

Wij zullen u gedurende het hele proces blijven berichten over belangrijke ontwikkelingen in de procedure zodat u altijd op de hoogte bent.

Graag geven wij u een update met betrekking tot uw verzoek voor het terugvorderen van de door Airbnb gerekende servicekosten.

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat wij momenteel een procedure voeren waarin definitief zal worden geoordeeld of Airbnb de servicekosten terug zal moeten betalen.

In de procedure wordt een zogenaamde verklaring voor recht gevraagd (eenvoudig samengevat is dat een verzoek aan de rechter een juridisch standpunt in te nemen). Dit proces wordt exclusief gevoerd met de grootste partijen waaronder www.servicekostenterug.nl. De namens Servicekostenterug.nl optredende advocaat Adriaan de Gier is verreweg de meest gespecialiseerde advocaat op het gebied van massaclaims. Hij zal samen met zijn team uw belangen behartigen in de procedure.

Het doel van de procedure is Airbnb de door u betaalde servicekosten te laten terugbetalen. Ook strijden wij daarnaast voor een eerlijk verdienmodel waarbij de huurder geen hoge kosten boven op het huurbedrag gerekend krijgt. We zien de procedure met vertrouwen tegemoet aangezien de Rechtbank te Amsterdam de kosten eerder al uitgebreid heeft geëvalueerd en daarbij tot de conclusie is gekomen dat de kosten onterecht in rekening zijn gebracht.

De procedure heeft inmiddels duidelijk vorm gekregen. Desalniettemin kunnen wij nog niet inschatten hoelang dit traject exact zal duren. Wij zien dat Airbnb er veel aan doet om het proces te vertragen. Wij willen dit voorkomen door zoveel mogelijk claims te verzamelen zodat we de druk kunnen opvoeren en daarmee het proces kunnen versnellen. Op het moment dat wij over de procedure meer te weten krijgen, zullen wij u direct hierover informeren. U kunt er op rekenen dat uw zaak onze volledige aandacht heeft.

Wat staat er in de portal?

De updates die in de portal staan gaan over de procedure die wij momenteel voeren. Dit gebeurt collectief, dat houdt in dat wij niet individueel een rechtszaak namens jou starten. Onze systemen controleren al jouw boekingen en wij ondernemen juridische stappen zodat jouw vordering ‘bevriest’ en niet kan verlopen. De status van de procedure staat gelijk aan de status van jouw claim. Zodra er duidelijkheid is in de procedure gaan wij jouw claim innen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Vul het formulier hieronder in en neem gemakkelijk contact met ons op.