Privacy verklaring

Voorwaarden uitnodigingslink

Voorwaarden Deellink

“Servicekostenterug.nl” is een handelsnaam van JBM Legal B.V. gevestigd te Koninginneweg 136, 1075 EC, Amsterdam. Tevens de organisator van de Deellink actie.

Definities

“Deellink”            Actie geïnitieerd door Servicekostenterug.nl waarbij bestaande klanten met een Claim nieuwe personen aanleveren die nieuwe Claim(s) indienen bij Servicekostenterug.nl waarbij Servicekostenterug.nl een beloning beschikbaar stelt indien voldaan wordt aan de voorwaarden.

“Claim”                 Een vordering op Airbnb uit hoofde van de onterechte dubbele servicekosten bestaande uit minimaal één boeking binnen een termijn van 5 jaar waarbij servicekosten in rekening zijn gebracht aan de huurder waarvan minimale waarde van de Claim(s) EUR 60 bedraagt.

“Beloning”          Vergoeding van EUR 15 indien voldaan wordt aan de criteria opgesteld in deze overeenkomst.

Door middel van de Deellink kan je nieuwe personen benaderen om ook een Claim in te dienen. Een Claim bestaat uit één of meerdere vordering(en) met betrekking tot de onterecht dubbel gerekende servicekosten door Airbnb. 

Duur

De Deellink actie loopt van 1 maart 2021 tot en met 1 april 2021.

Beloningen

De Beloning ontvang je per drie nieuwe Claims. De voorwaarden voor een nieuwe Claim is als volgt:

  • De personen die een Claim aanmelden zijn nog geen gebruikers van de dienstverlening van Servicekostenterug.nl;
  • De Claim(s) die via jouw Deellink worden aangemeld bestaan uit minimaal één boeking binnen een termijn van 5 jaar waarbij servicekosten in rekening zijn gebracht aan de huurder;
  • De minimale waarde van de Claim(s), per Claim EUR 60 bedraagt.

De Beloning bedraagt EUR 15. De Beloning zal, indien er een uitkering plaatsvindt, in mindering worden gebracht op de vergoeding die Servicekostenterug.nl inhoudt bij een succesvolle afhandeling voor haar dienstverlening. Op het moment dat het bedrag niet in mindering kan worden gebracht zal deze uitgekeerd worden als geschenk.

Plafond

Je kan maximaal 15 keer de Beloning verdienen.

Nadat Servicekostenterug.nl heeft geconstateerd dat jij voldoet aan de criteria zoals opgesteld in deze voorwaarden, ontvangt u een bevestiging van de Beloning. Mocht u de Beloning niet benutten binnen een termijn van 6 maanden dan zal deze automatisch komen te vervallen. De Beloning kan niet worden overgedragen.

Fraude

De Deellink actie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden ingezet voor enig ander doeleind. Bij gebruik voor een ander doeleind heeft Servicekostenterug.nl het recht om de Beloning(en) te laten vervallen.

Andere activiteiten die door Servicekostenterug.nl worden gezien als in strijd met deze voorwaarden of als frauduleus kunnen worden geacht geven Servicekostenterug.nl eveneens het recht om de Beloning(en) te laten vervallen.

Wijzigingsbeding

De Deellink voorwaarden mogen ten aller tijden door Servicekostenterug.nl aangevuld, gewijzigd of beëindigd worden zonder de instemming van de gebruiker van deze voorwaarden met terugwerkend kracht. De gebruiker zal door middel van een e-mail, binnen 14 dagen na de aanpassing, op de hoogte worden gebracht van de aanpassingen.

Geldigheid

Indien een van de bepalingen in deze overeenkomst onjuist is dan blijven de andere bepalingen opgesteld in deze overeenkomst van toepassing.

Rechts- en forumkeuze

 

Op alle overeenkomsten tussen jou en Servicekostenterug.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen jou en Servicekostenterug.nl mochten ontstaan – naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst – worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam

 

 

Voorwaarden Deellink

“Servicekostenterug.nl” is een handelsnaam van JBM Legal B.V. gevestigd te Koninginneweg 136, 1075 EC, Amsterdam. Tevens de organisator van de Deellink actie.

Definities

“Deellink”            Actie geïnitieerd door Servicekostenterug.nl waarbij bestaande klanten met een Claim nieuwe personen aanleveren die nieuwe Claim(s) indienen bij Servicekostenterug.nl waarbij Servicekostenterug.nl een beloning beschikbaar stelt indien voldaan wordt aan de voorwaarden.

“Claim”                 Een vordering op Airbnb uit hoofde van de onterechte dubbele servicekosten bestaande uit minimaal één boeking binnen een termijn van 5 jaar waarbij servicekosten in rekening zijn gebracht aan de huurder waarvan minimale waarde van de Claim(s) EUR 60 bedraagt.

“Beloning”          Vergoeding van EUR 15 indien voldaan wordt aan de criteria opgesteld in deze overeenkomst.

Door middel van de Deellink kan je nieuwe personen benaderen om ook een Claim in te dienen. Een Claim bestaat uit één of meerdere vordering(en) met betrekking tot de onterecht dubbel gerekende servicekosten door Airbnb. 

Duur

De Deellink actie loopt van 1 maart 2021 tot en met 1 april 2021.

Beloningen

De Beloning ontvang je per drie nieuwe Claims. De voorwaarden voor een nieuwe Claim is als volgt:

  • De personen die een Claim aanmelden zijn nog geen gebruikers van de dienstverlening van Servicekostenterug.nl;
  • De Claim(s) die via jouw Deellink worden aangemeld bestaan uit minimaal één boeking binnen een termijn van 5 jaar waarbij servicekosten in rekening zijn gebracht aan de huurder;
  • De minimale waarde van de Claim(s), per Claim EUR 60 bedraagt.

De Beloning bedraagt EUR 15. De Beloning zal, indien er een uitkering plaatsvindt, in mindering worden gebracht op de vergoeding die Servicekostenterug.nl inhoudt bij een succesvolle afhandeling voor haar dienstverlening. Op het moment dat het bedrag niet in mindering kan worden gebracht zal deze uitgekeerd worden als geschenk.

Plafond

Je kan maximaal 15 keer de Beloning verdienen.

Nadat Servicekostenterug.nl heeft geconstateerd dat jij voldoet aan de criteria zoals opgesteld in deze voorwaarden, ontvangt u een bevestiging van de Beloning. Mocht u de Beloning niet benutten binnen een termijn van 6 maanden dan zal deze automatisch komen te vervallen. De Beloning kan niet worden overgedragen.

Fraude

De Deellink actie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden ingezet voor enig ander doeleind. Bij gebruik voor een ander doeleind heeft Servicekostenterug.nl het recht om de Beloning(en) te laten vervallen.

Andere activiteiten die door Servicekostenterug.nl worden gezien als in strijd met deze voorwaarden of als frauduleus kunnen worden geacht geven Servicekostenterug.nl eveneens het recht om de Beloning(en) te laten vervallen.

Wijzigingsbeding

De Deellink voorwaarden mogen ten aller tijden door Servicekostenterug.nl aangevuld, gewijzigd of beëindigd worden zonder de instemming van de gebruiker van deze voorwaarden met terugwerkend kracht. De gebruiker zal door middel van een e-mail, binnen 14 dagen na de aanpassing, op de hoogte worden gebracht van de aanpassingen.

Geldigheid

Indien een van de bepalingen in deze overeenkomst onjuist is dan blijven de andere bepalingen opgesteld in deze overeenkomst van toepassing.

Rechts- en forumkeuze

 

Op alle overeenkomsten tussen jou en Servicekostenterug.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen jou en Servicekostenterug.nl mochten ontstaan – naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst – worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam