Dienen van twee heren

Inhoud

Dienen van twee heren betekenis

Het in rekening brengen van dubbele kosten wordt ook wel het dienen van twee heren genoemd. Dit komt voort uit tweezijdige bemiddeling door makelaars.

 

Bij de verhuur van een woning brengen makelaars bemiddelingskosten in rekening. Maar veel makelaar rekenen dit zowel bij de huurders als de verhuurders. Door deze dubbele bemiddeling wordt er dubbel verdiend aan dezelfde dienstverlening. Dit is in strijd met de wet. Een makelaar heeft alleen recht op loon van een van de twee.


Er mag of bij de verhuurder of bij de huurder loon in rekening worden gebracht.


Sinds 2015 geldt er een wettelijk verbod op de dubbele bemiddelingskosten. Na veel ophef in politiek Den Haag heeft de Hoge Raad verboden om twee heren te dienen. Het verbod op het dienen van twee heren heeft terugwerkende kracht van 5 jaar.


Wanneer is de bemiddelingsovereenkomst nietig?


Dat is het geval indien er bij een van de partijen door de makelaar een onredelijk voordeel is bedongen. Ofwel er mag niet aan de verhuurder en aan de huurder een courtage in rekening worden gebracht als deze niet in verhouding staat tot de dienstverlening. De wet verbiedt het in rekening brengen van kosten voor standaard werkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van een contract.

 

Dienen van twee heren Airbnb

Op 9 maart 2020 heeft de Rechtbank Amsterdam een nieuwe uitspraak gedaan. Dit betrof de servicekosten die Airbnb bij de huurder in rekening brengt.

 

Voor een boeking brengt Airbnb bij zowel huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening. De tweezijdige bemiddeling van Airbnb is net zoals bij een makelaar in strijd met de wet.

 

Zo luidt het oordeel van de Rechtbank Amsterdam.

 

Bij Airbnb is er sprake van bemiddelen met betrekking tot een onroerende zaak want het gaat over de verhuur van een woning, appartement vakantiehuis etc. In Airbnb’s algemene voorwaarden staat dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is. Aangezien de huurder een consument is, geldt dit ook voor u. Zo moeten de servicekosten die bij de huurder in rekening zijn gebracht, worden terugbetaald.

 

Dienen van twee heren

Airbnb brengt al jarenlang deze kosten in rekening. Gaandeweg zagen huurders en verhuurders deze onterecht betaalde kosten toenemen. Inmiddels wordt er aan de kant van de huurder zo’n 15% aan courtage in rekening gebracht boven op de huurprijs. Airbnb heeft met deze dubbele bemiddeling jarenlang een onredelijk voordeel bedongen.

 

In het oordeel van de Rechtbank Amsterdam staat dat de bemiddelingsovereenkomst vernietigbaar is. Zo zou een verjaringstermijn van 3 jaar van toepassing zijn. De tweezijdige bemiddeling van Airbnb lijkt sterk op de tweezijdige bemiddeling van de makelaars.

 

Wij verwachten dat, net zoals bij het verbod op het dienen van twee heren in de makelaardij, een verjaringstermijn van 5 jaar zal gelden.

 

Het is voor u mogelijk om de onterecht betaalde servicekosten terug te vorderen. Dit komt door de toepassing op het verbod op het dienen van twee heren, met betrekking tot de dienstverlening van Airbnb.

 

Uw servicekosten terugvragen

Wij raden u aan om de – door u onterecht betaalde servicekosten – van de afgelopen vijf jaar terug te vorderen.

 

Airbnb brengt nog steeds kosten in rekening. Het blijft verstandig de boekingen die langzaam verjaren in behandeling te laten nemen.

 

Het is niet zo dat huurders en verhuurders beide aanspraak kunnen maken op vergoeding.

 

Aangezien de huurder een consument is, kan deze gebruik maken van dit terugvorderingsrecht. Verhuurders handelen volgens de wet commercieel. Zij kunnen van dit wettelijke verbod geen gebruik maken. Heeft u gehuurd via Airbnb? Dan kunt u de door u onterecht betaalde dubbele bemiddelingskosten terugvorderen.

 

 

Voorbeeldbrief

U kunt proberen de onterecht betaalde kosten zelf terug te krijgen. Dit kunt u doen door een brief/mail aan Airbnb te sturen. Wij stellen hiervoor een voorbeeldbrief beschikbaar. Hiermee kunt u de dubbele bemiddelingskosten zelf terugvorderen.

 

Er zijn al tal van verzoeken door consumenten aan Airbnb verstuurd. Airbnb heeft aangegeven het niet eens te zijn met het wettelijke verbod. Zij denken anders over de uitspraak door de Amsterdamse Rechtbank. Zij geven op dergelijke verzoeken de volgende reactie:

 

“Geachte Airbnb gebruiker,
Wij bevestigen hiermee ontvangst van uw e-mail waarin u verzoekt om terugbetaling van service fees op basis van een vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 9 maart 2020.
Airbnb kan niet aan uw verzoek voldoen. Zij meent dat de uitspraak van de kantonrechter om meerdere redenen onjuist is. Bovendien kunt u aan de uitspraak geen rechten ontlenen omdat deze gaat over een individuele zaak. Andere rechters zijn ook niet aan dit oordeel van de kantonrechter in Amsterdam gebonden.


Met vriendelijke groet,


Airbnb”

Hoe kunnen wij u helpen?

Vul het formulier hieronder in en neem gemakkelijk contact met ons op.